גורמים הקובעים את עובי הסרט המתוח

- Nov 12, 2018-

הסרט למתוח נעשה שימוש נרחב בתעשיית הלוגיסטיקה. הוא משמש בעיקר לחבילה סחורות שונות. בהתחשב בעלויות אריזה וביצועים דרישות, עובי הסרט מתיחה יש לשקול בזהירות. מה הם הגורמים הקובעים את עובי הסרט מתיחה?

1. לפי נפח היחידה או שטח פני השטח, מספר מיקרואורגניזמים מותר לקבוע. השיטה מתאימה בעיקר לאריזה הוכחה עובש אשר רגיש מאוד מיקרואורגניזמים, והמפתח הוא לקבוע את סוג של מיקרואורגניזמים ואת החוק של צמיחה הרבייה.

2. על פי ספיגת המים המותרת של המוצר הארוז או כמות הסילוק המותרת של המוצר, השיטה מותאמת בעיקר לעיצוב האריזה לחות של המוצר, והמפתח הוא לחשב את מקדם החדירות של הלחות סרט צילום.

3. על פי ספיגת החמצן המותרת של המוצר הארוז, השיטה מתאימה בעיקר לאריזת המכשול של המוצר, שהיא רגישה מאוד לחמצן. המפתח הוא לחשב את החדירות חדירות מקדם של הסרט מתוח.

.4 בהתאם לכמות המותר של דו תחמוצת הפחמן או חדירת החמצן המותרת על ידי המוצר, השיטה היא בעיקר עבור חבילת ביטוח האינפלציה של המוצר, והמוצר עם הפעילות המוצהרת זקוק לביטוח חמצן או שומר צבע חי, ודורש ריכוז גבוה של פחמן דו חמצני כדי לעכב מיקרואורגניזמים. המפתח לצמיחה ורבייה הוא לחשב את מקדם החדירות חמצן ואת מקדם פחמן דו חמצני מקדם של הסרט מתוח.

הגורמים הנ"ל לקביעת עובי הסרט המתוח משותפים כאן. עובי הסרט המתוח נקבע בעיקר על ידי מטרת האריזה וחיי המדף של המוצר, ולאחר מכן העובי נקבע בהתאם לעובי החומר ולמטרת אריזה אחרת. חיי המדף התיאורטי של האריזה כדי לאמת את הרציונליות של העיצוב של אריזת הסרט למתוח.


זוג:למה PE למתוח סרטים להופיע סטטי? הבא:PE למתוח אורך הסרט ומשקל