PE למתוח אורך הסרט ומשקל

- Nov 12, 2018-

המשקל והאורך של הסרט PE למתוח מחושבים אחרת. המשקל של כל גליל הוא שונה, ומשקלו שונה. הנוסחה לחישוב זהה, אבל כמה יחידות צריך לשים לב ההמרה. לפעמים, לפעמים טעות נקודה עשרונית, התוצאה תהיה הרבה יותר גרועה, אז אנחנו חייבים להקדיש תשומת לב מיוחדת אליו, אז נסביר בקצרה.

הנקודה החשובה הראשונה היא כי הסרט PE למתוח יש כוח משיכה קבוע קבוע, כוח הכובד הספציפי שלה הוא 0.925, ואת הכובד הספציפי של PVC הוא 1.325, אבל נוסחאות החישוב שלהם זהים, דבר אחד אני רוצה להדגיש הוא על עובי המרה, לעתים קרובות אנו שומעים לקוחות אומרים כי אני רוצה כמה סרט עבה, חוט זה משמש גם בתעשיית הקולנוע, 1 חוט = 0.01 מ"מ = 10 מיקרון.

חישוב הנוסחה: אורך * רוחב * עובי (m * m * מ"מ) * כוח משיכה ספציפי = משקל נטו, משקל נטו + משקל משקל = משקל ברוטו.

הערה: קונבנציונאלי PE מת 0.3KG, 0.5KG, 1KG, בעוד סרטים אחרים מחושבים בדרך כלל על משקל ברוטו, ואת המשקל של מת הוא כ -10% מכלל המשקל.

לדוגמה, אנחנו יודעים את אורך, רוחב ועובי, אז אנחנו יכולים להשתמש בנוסחה לעיל כדי לחשב במדויק את המשקל של גליל זה של הסרט למתוח PE. לעומת זאת, לדעת את רוחב המשקל ואת עובי יכול גם לחשב את אורך של רול. להלן נביא דוגמה מעשית.

1. PE למתוח סרט עם רוחב של 1 מטר עובי של 2.5 חוטים. זה נדרש לעשות 800 מטרים לכל רול ו 1KG עבור הליבה. מהו המשקל ברוטו של רול זה?

תשובה: 1 * 0.025 * 800 * 0.925 = 18.5KG, 18.5 + 1 = 19.5KG.

2. הסרט עם רוחב של 50 ס"מ ועובי של 2 חוטים דורש נפח של 5KG. המשקל של הקובייה הוא 0.6 ק"ג. מהו אורך גליל זה?

תשובה: (5-0.6) /0.925/0.02/0.5=475.7 מטר.

3. הסרט עם רוחב של 7 ס"מ, עובי של 3 משי, נפח של כ 0.3KG, לשאול כמה מטרים הוא רול?

תשובה: (0.3-0.3 * 0.1) /1.325/0.03/0.07 97 מטר.

כיצד לחשב את אורך הסרט למתוח PE, וכיצד לחשב את משקלו, יש לנו כבר הבין דרך ההקדמה הנ"ל, אנחנו יכולים בעצם לחשב את משקלו ואורך דרך נוסחה זו, אבל תנאים שונים חייבים להיות ניתוח ספציפי ושיפוט.


זוג:גורמים הקובעים את עובי הסרט המתוח הבא:מתיחת הסרט חיתוך השיטה