יצרן קלטת אמר לנו איפה לבחור את הקלטת ולשלם יותר תשומת לב.

- Nov 10, 2018-

קודם כל, יש צורך לשקול את החלק הזה של דבק על הקלטת, כך שאם microporosity של פני השטח של פעולות דבק, צמיגות של הקלטת יהיה שיפור משמעותי, ולכן איכות הקלטת נמדדת על ידי איכות הדבק. איכות microporosity יש לשים לב יותר. שוב, יש צורך לשקול את דבק על פני השטח של הקלטת. בנסיבות רגילות, יש צורך לחכות עד שהוא מיובש לחלוטין לפני זה יכול להיות סיים לתוך גליל. אם סרט ההדבקה לח מדי, הקלטת עצמה תקוע יחד. כאשר הוא משמש בפועל, הוא לא ייפתח כלל. זה מאוד מביך לקנות קלטת חדשה, ולכן יש צורך לקנות יותר. הערה.

זוג:כיצד לזהות את איכות קלטת צבע הבא:איך ולמורה בטמפרטורה גבוהה הקלטת בזמני שלום?